Over Stichting SKB

Wij vinden dat elke professional in de psychosociale complementaire zorg ervan uit mag gaan dat een opleiding kwalitatief hoogwaardig is. Wij dragen hier graag aan bij door opleidingen en scholingen op een gestructureerde en praktijkgerichte manier te toetsen. Dit draagt bij aan de professionaliteit en de ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar en daarmee aan het professionaliseren van de sector. Het is onze overtuiging dat we kunnen leren van elkaars inzichten. Delen is vermenigvuldigen. Zo zorgen we samen dat mensen in de samenleving deskundige zorg op maat kunnen krijgen.

Kwaliteit
De SKB levert een bijdrage aan de kwaliteit van de psychosociale complementaire zorg  door:

 1. Opleidingen te accrediteren binnen de psychosociale complementaire zorg

De visie van de SKB is dat accreditatie een zeer geschikte manier is om de kwaliteit van opleidingen en scholingen te borgen. Zo wordt er altijd met dezelfde maten gemeten en wordt de toetsing uitgevoerd door een onafhankelijke en deskundige instelling.
 
Voor wie
Alle scholingsaanbieders die actief zijn in de psychosociale complementaire gezondheidszorg die een scholing/training/cursus/webinar willen laten accrediteren, kunnen dat laten doen door de SKB.

Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg
Een ‘therapeut in de psychosociale complementaire gezondheidszorg’ is een professional die – na een gedegen scholing – behandeling, zorg of begeleiding biedt in het werkveld van de psychosociale complementaire zorg De therapeut werkt methodisch aan hulpvragen rondom situaties die zijn ontstaan, bijvoorbeeld door een scheiding, eenzaamheid, ziekte, rouwverwerking, conflicten, seksuele problemen en/of moeilijkheden met de opvoeding van kinderen.

De SKB accrediteert opleidingen en scholingen op het gebied van de psychosociale complementaire gezondheidszorg. Dit betekent dat we beoordelen of de inhoud van de opleiding of scholing voldoet aan de gestelde eisen. De SKB doet dit op een onafhankelijke, deskundige en praktische manier.

Het proces van accreditatie is afgestemd op het type opleiding of scholing. In grote lijnen ziet een beoordeling er als volgt uit:

 1. Opleidingsaanbieder doet de aanvraag en levert de gevraagde documenten aan
 2. Documenten worden beoordeeld door de SKB
 3. Afhankelijk van het type opleiding wordt een bezoek aan de opleidingslocatie gepland, waarbij indien nodig ook een les wordt bijgewoond
 4. De inhoud van de opleiding wordt beoordeeld. Hierbij toetst de SKB de opleiding of scholing aan de eisen die gesteld worden aan:
 • De te accrediteren opleidingsorganisatie
 • De geschiktheid van de opleidingslocatie
 • Opleidingscurriculum (leerstof en leerdoelen)
 • De kwalificatie van de docenten
 • Toelatingscriteria van deelnemers
 1. Bij een positieve beoordeling, ontvangt de opleidingsaanbieder een certificaat
 2. De gecertificeerde opleiding wordt geregistreerd op de website van SKB
 3. Voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van het certificaat neemt de SKB contact op om een heraccreditatie in te plannen. Op de pagina Accreditatie leest u per opleiding hoe dit proces verloopt.

Nadat een opleiding of scholing is gecertificeerdwordt deze geregistreerd op de SKB website. De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type opleiding of scholing Dit varieert van 1 tot 4 jaar.

De documentatiebeoordeling van een opleiding of scholing wordt altijd uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde accrediteurs met een relevante achtergrond en ervaring in het werkgebied.

Typen A en B opleidingen worden bij een accreditatie gevisiteerd. De accrediteur kan in overleg één of meerdere lessen van de opleiding bijwonen. Daarnaast is de aanwezigheid van een onafhankelijk gecommitteerde bij de praktijkexamens verplicht.

Alle gecertificeerde opleidingen of scholingen mogen, tijdens de geldigheid van het certificaat gebruik maken van ons beeldmerk.

De opleidingsaanbieder ontvangt een SKB certificaat waarop een begin- en een einddatum is vermeld. Ook wordt de geaccrediteerde opleiding of scholing geregistreerd op de SKB website.

Met het certificaat kan de opleidingsaanbieder aantonen dat de opleiding getoetst is conform de kwaliteitseisen van de SKB.

 

 

 

 

Ewald Jansen              voorzitter
Ewald is zijn loopbaan begonnen als kwaliteitsmanager en is later gestart als externe auditor bij een certificerende instantie. Zijn passie voor mens én organisatie kwam nog beter tot zijn recht toen hij zich heeft laten omscholen tot gecertificeerd vertrouwenspersoon, erkend coach/counselor, psychosociaal hulpverlener, jobcoach en visiteur.

Vanuit zijn bedrijf QTention is Ewald actief als coachend organisatieadviseur en heeft veel ervaring in het psychosociaal sociaal domein. In 2018 heeft Ewald de SKB begeleid naar een ISO 9001:2015 certificering. Als voorzitter houdt Ewald zich bezig met het bezield professionaliseren van de SKB.

Ineke Hamstra   accrediteur         
Ineke studeerde Onderwijskunde en Sociale Pedagogiek en volgde de voortgezette opleiding Beroepsinnovatie & Methodiek ontwikkeling. Vervolgens volgde ze een hypnose opleiding, de opleiding Mens & Intuïtie en de opleiding Systemisch werken.

Zij heeft ruim 30 jaar individuele – en relatietherapie gegeven vanuit haar eigen praktijk Gezina. Daarnaast geeft ze les aan psychosociaal therapeuten.

Ineke is één van de oprichters van de SKB en naast accrediteren houdt ze zich bezig met visiteren en is ze gecommitteerde bij examens van studenten.

Stanny van Barneveld coördinator secretariaat
Stanny heeft 17 jaar gewerkt bij AkzoNobel als Research & Development medewerker. Van 1987 tot 2010 verzorgde hij op een opleidingsinstituut trainingen op zowel technisch als sociaal en communicatief gebied. De deelnemers van deze trainingen waren zowel jongeren als ouderen.

Toen hij werd benaderd voor de functie van coördinator van het secretariaat van de SKB, heeft hij deze uitdaging met beide handen aangegrepen.

Joyce Sauter               accrediteur
Joyce heeft een studie tot integraal therapeut gevolgd bij professor Henri van Praag. Hier werd zij opgeleid in vakken als methodologie, psychologie en parapsychologie en vergelijkende godsdiensten. Vervolgens volgde zij de opleiding hypnotherapie en NLP bij de SETH.

Tegenwoordig geeft Joyce les aan mantelzorgers in Therapeutic Touch, bij het Van Praag Instituut.

Daarnaast werkt Joyce ruim 35 jaar vanuit haar eigen praktijk als therapeut in hypno- en gesprekstherapie. Hier begeleidt ze cliënten met relatieproblemen, burn-out, fobieën, trauma’s en met dissociatieve stoornissen.

Joyce was 12 ½ jaar voorzitter van beroepsvereniging NBVH.
Tevens was zij getuigendeskundige bij het tuchtcollege complementaire zorg.

Ingrid Mehrtens     accrediteur

Ingrid Mehrtens is diverse keren een nieuwe weg ingeslagen op het gebied van werk en studie, waardoor zij brede ervaring in verschillende vormen van begeleiding heeft opgebouwd. Na een analistenopleiding, een conservatoriumopleiding en een zangcarrière volgde zij na een 3-jarige opleiding intuïtieve ontwikkeling de opleiding hypnotherapie en psychosociale therapie aan Academie Hypnos te Bussum. Terwijl zij als docent, staflid en mentor aan deze opleiding verbonden bleef behaalde zij Bachelor Psychologie (specialisatie communicatie) aan de Hogeschool Hanzesteden. Zij is, naast diverse beleidsfuncties, 30 jaar werkzaam als therapeut en supervisor in eigen praktijk, te Naarden.