SKB-C

SKB-C

Bij- of nascholing 10 tot 21 dagen; 80 tot 168 uur​

Het accreditatieproces van een SKB-C bij- of nascholing verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in    * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

  • Vul de basisgegevens van uw scholing in
  • Download het aanvraagformulier en vul dit in
  • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB beoordeelt uw aanvraag en controleert of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 Een accrediteur (persoon die de accreditatiebeoordeling uitvoert) beoordeelt of uw aanvraag (kwalitatief gezien) aan de eisen voldoet. Eventueel benoemen we verbeterpunten of vragen we extra informatie op.

5 De accrediteur maakt een bevindingenverslag.

Accreditatie & registratie

6 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat met bijbehorend verslag. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw opleiding is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken.

Herregistratie
Het certificaat is drie jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen. Hertoetsing vindt plaats in dezelfde categorie als de vorige/ eerste aanvraag. Kleine wijzigingen als nieuwe docenten, verandering van naam scholing, aanpassing literatuur e.d. is toegestaan. Bij overname van het scholingsinstituut of verandering van directie is na overleg met bestuur van de SKB hertoetsing mogelijk.

SKB-C: Bij- of nascholing 10 tot 21 dagen.
Het betreft een bij- of nascholing die aanvullend is op een eerder gevolgde (basis)beroepsopleiding tot therapeut/coach/counselor.
Accreditatietijd
De accreditatietijd van SKB-C bij- of nascholing is 1 tot 2 maanden. Dit hangt onder andere af van

  • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
  • Omvang scholing: Des te omvangrijker de scholing, des te meer tijd het in beslag neemt

Eisen en toetsingscriteria
Voor de SKB C accreditatie gelden


Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

  • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
  • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
  • Didactische vaardigheden
  • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB-C opleiding: € 850,- 

Hertoetsingskosten SKB-C: € 500,-

Registratiekosten SKB-C opleiding: € 110,- jaarlijks

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject: Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.

Als de opleidingsaanbieder in het bezit is van een geldige SKB-A certificering wordt een korting verleend van 15% op de kosten van volgende accreditatieaanvragen voor bij- of nascholingen