SKB-C

SKB-C

Bij- of nascholing (7 tot 21 dagen)​

Het accreditatieproces van een SKB-C opleiding verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in    * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

  • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
  • Download het aanvraagformulier en vul dit in
  • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB beoordeelt uw aanvraag en controleert of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 Een accrediteur (persoon die de accreditatiebeoordeling uitvoert) beoordeelt of uw aanvraag (kwalitatief gezien) aan de eisen voldoet. Eventueel benoemen we verbeterpunten of vragen we extra informatie op.

5 De accrediteur maakt een bevindingenverslag.

Accreditatie & registratie

6 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat met bijbehorend verslag. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw opleiding is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken.

Herregistratie
Het certificaat is drie jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen.

SKB-C1: Bij- of nascholing 11 tot 21 dagen.
Het betreft een vervolgscholing of -opleiding die aanvullend is op een eerder gevolgde (basis)beroepsopleiding tot therapeut/coach/counselor.

SKB-C2: Bij- of nascholing 7 tot 11 dagen.
Het betreft een vervolgscholing of -opleiding die aanvullend is op een eerder gevolgde (basis)beroepsopleiding tot therapeut/coach/counselor.

Accreditatietijd
De accreditatietijd van SKB-C1 en SKB-C2 opleidingen is 1 tot 2 maanden. Dit hangt onder andere af van

  • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
  • Omvang opleiding: Des te omvangrijker de opleiding, des te meer tijd het in beslag neemt

Eisen en toetsingscriteria
Voor de SKB C accreditatie gelden


Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

  • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
  • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
  • Didactische vaardigheden
  • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB C1 opleiding:              €  750,- eenmalig

Nieuwe accreditatie SKB C2 opleiding:              €  430,- eenmalig

Hertoetsing accreditatie SKB C1 opleiding:        €  430,- eenmalig

Hertoetsing accreditatie SKB C2 opleiding:        €  275,- eenmalig

Registratiekosten SKB C1 opleiding                  €    100,- jaarlijks

Registratiekosten SKB C2 opleiding                  €    100,- jaarlijks

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject:       Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op
nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.

Als de opleidingsaanbieder in het bezit is van een geldige SKB-A certificering of een Instituut accreditatie, wordt een korting verleend van 30% op de kosten van volgende accreditatieaanvragen.