SKB-G

SKB-G

(Webinars)

Het accreditatieproces van een SKB-G aanvraag verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

 • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
 • Download het aanvraagformulier en vul dit in
 • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB zal uw aanvraag beoordelen en kijken of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 De SKB beoordeelt of uw aanvraag (kwalitatief gezien) aan de eisen voldoet. Het kan zijn we verbeterpunten benoemen, of dat we extra informatie nodig hebben.

Accreditatie & registratie

5 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw webinar is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken.

Herregistratie
Het certificaat is twee jaar geldig*. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen.
* Lezingen, symposia en workshops in deze categorie 1 jaar.

Accreditatietijd
De accreditatietijd van een SKB-G aanvraag (webinar) is 2 weken tot 1 maand. Dit hangt onder andere af van

 • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
 • Omvang opleiding: Des te omvangrijker de opleiding, des te meer tijd het in beslag neemt

Eisen en toetsingscriteria
Voor SKB G accreditaties gelden de volgende eisen:

 • De webinar is van belang voor de Beroepsuitoefening
 • De webinar is minimaal op hbo-niveau, bij voorkeur hbo + niveau
 • De webinar wordt gehouden/uitgezonden op een geschikte locatie
 • De webinar aanbieder heeft een stabiele internetverbinding
 • De webinar is live en interactief; er is gelegenheid tot het stellen van vragen
 • De deelnemer kan de webinar later terugkijken
 • Indien lezing/voordracht: Er is een concreet programma en
  • Een duidelijke literatuurlijst met gebruikte en aanbevolen literatuur
  • Een hand-out van de webinar
   • Deze kan gedownload worden
   • De hand-out bestaat uit ongeveer 3 pagina’s (of meer) bij een webinar van 1 uur. De hand-out bevat relevante informatie, afhankelijk van de werkvorm van de webinar
  • Zowel theoretische als praktische aspecten komen aan bod
  • Indien lezingen /voordracht: De deelnemer krijgt een deelnamebewijs na afloop
  • Indien bij- of nascholing via webinar: De deelnemer krijgt na afloop een deelname-certificaat op naam

Bij akkoord wordt de webinar geregistreerd op de SKB website. Zo kunnen opleidingsaanbieders kijken of er elders een soortgelijk aanbod is. Ook kunnen deelnemers en beroepsorganisaties zien of de webinar gecertificeerd is en welke eisen daaraan verbonden zijn. Tot slot kunnen deelnemers zien of er voor hen interessante scholingsactiviteiten zijn en kunnen beroepsorganisaties hun leden hierop attenderen.

SKB G accreditaties worden twee jaar op de website vermeld. Lezingen, symposia en workshops in deze categorie 1 jaar.

Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

 • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
 • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
 • Didactische vaardigheden
 • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie aanvraag SKB-G: € 190,- voor maximaal 1 dagdeel. 

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject:

Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.