SKB-E

SKB-E

Bij- of nascholing (3 t/m 7 dagdelen)

Het accreditatieproces van een SKB-E opleiding verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in    * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

 • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
 • Download het aanvraagformulier en vul dit in
 • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB zal uw aanvraag beoordelen en kijken of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 Een accrediteur (persoon die de accreditatiebeoordeling uitvoert) beoordeelt of uw aanvraag (kwalitatief gezien) aan de eisen voldoet. Het kan zijn we verbeterpunten benoemen, of dat we extra informatie nodig hebben.

5 De accrediteur maakt een bevindingenverslag.

Accreditatie & registratie

6 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat met bijbehorend verslag. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw opleiding is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken.  

Herregistratie
Het certificaat is drie jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen.

Accreditatietijd
De accreditatietijd van een SKB-E opleiding is 1 tot 2 maanden. Dit hangt onder andere af van

 • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
 • Omvang opleiding: Des te omvangrijker de opleiding, des te meer tijd het in beslag neemt

Eisen en toetsingscriteria
Voor de SKB E accreditatie gelden

 • Algemene vereisten
 • Specifieke vereisten
 • Toetsingscriteria


Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

 • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
 • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
 • Didactische vaardigheden
 • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB E opleiding:                €  275,- eenmalig

Hertoetsing accreditatie SKB E opleiding:          €  165,- eenmalig

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject       Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op
nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.

Als de opleidingsaanbieder in het bezit is van een geldige SKB-A certificering of een Instituut accreditatie, wordt een korting verleend van 30% op de kosten van volgende accreditatieaanvragen.