SKB-B

SKB-B Basis - of vervolgopleiding 1 tot 2 jaar

Basis - of vervolgopleiding 1 tot 2 jaar

Het accreditatieproces van een SKB-B opleiding verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in     * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

  • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
  • Download het aanvraagformulier en vul dit in
  • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB beoordeelt uw aanvraag en controleert of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 Een accrediteur (persoon die de accreditatiebeoordeling uitvoert) beoordeelt of uw aanvraag (kwalitatief gezien) aan de eisen voldoet. Het kan zijn de accrediteur verbeterpunten aandraagt, of dat we extra informatie nodig hebben.

5 De accrediteurs nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Zij bezoeken uw opleidingslocatie. Tijdens het locatiebezoek worden stukken ter plekke bekeken en worden aanvullende vragen gesteld. Tevens kunnen in overleg één of meerdere lessen worden bijgewoond.

Accreditatie & registratie

7 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat met bijbehorend verslag. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw opleiding is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken. Na de aanpassingen zullen stap 6 en 7 herhaald worden.

Herregistratie
Het certificaat is vier jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen. Hertoetsing vindt plaats in dezelfde categorie als de vorige/ eerste aanvraag. Kleine wijzigingen als nieuwe docenten, verandering van naam scholing, aanpassing literatuur e.d. is toegestaan. Bij overname van het scholingsinstituut of verandering van directie is na overleg met bestuur van de SKB hertoetsing mogelijk.

SKB-B1: Vervolgopleiding 1 tot 2 jaar.
Het betreft een opleiding die aanvullend is op een eerder gevolgde (basis)beroepsopleiding voor therapeut. Een SKB B1 opleiding bevat minimaal 60 lescontact uren per jaar (2,1 EC’s per jaar)*
* 1 EC staat gelijk aan 28 studiebelastinguren

SKB-B2: Basisopleiding 1 tot 2 jaar
Het gaat hierbij om een basisberoepsopleiding tot therapeut.

Accreditatietijd
De accreditatietijd van SKB-B1 en SKB-B2 opleidingen is 2 tot 4 maanden. Dit hangt onder andere af van:

  • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
  • Omvang opleiding: Des te omvangrijker de opleiding, des te meer tijd het in beslag neemt
  • Bijwonen lessen: Hoe snel kan dit ingepland worden

Eisen en toetsingscriteria
Voor de SKB B accreditatie gelden


Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

  • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
  • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
  • Didactische vaardigheden
  • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB-B1 opleiding: € 1750,- 

Nieuwe accreditatie SKB-B2 opleiding: € 1750,- 

Hertoetsingskosten SKB-B1 en SKB-B2: € 1000,-

Registratiekosten SKB-B1 opleiding: € 210,- jaarlijks

Registratiekosten SKB-B2 opleiding: € 210,- jaarlijks

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject: Scholingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.

Als de opleidingsaanbieder in het bezit is van een geldige SKB-A certificering wordt een korting verleend van 15% op de kosten van volgende accreditatieaanvragen voor bij- of nascholingen.