SKB-A

SKB-A

(Specialistische beroepsopleiding 3 jaar of langer)​

Het accreditatieproces van een SKB-A opleiding verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in     * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

 • Vul de basisgegevens van uw opleiding in
 • Download het aanvraagformulier en vul dit in
 • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB zal uw aanvraag beoordelen en kijken of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 Twee accrediteurs (personen die de accreditatiebeoordeling uitvoeren) beoordelen of uw aanvraag (in kwalitatief opzicht) aan de eisen voldoet. Het kan zijn dat we verbeterpunten benoemen of dat we extra informatie nodig hebben.

5 De accrediteurs nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Zij bezoeken uw opleidingslocatie. Tijdens het locatiebezoek worden stukken ter plekke bekeken en worden aanvullende vragen gesteld. Tevens kunnen in overleg één of meerdere lessen worden bijgewoond.

6 Na het bijwonen maken de accrediteurs een bevindingenverslag.

Accreditatie & registratie

7 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat met bijbehorend verslag. Uw opleiding wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw opleiding is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken. Na de aanpassingen zullen stap 6 en 7 herhaald worden.

Herregistratie
Het certificaat is vier jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen.

Eisen & Overige informatie

Een SKB A opleiding bevat minimaal 60 lescontact uren per jaar (2,1 EC’s per jaar)*
* 1 EC staat gelijk aan 28 studiebelastinguren

Accreditatietijd
De accreditatietijd van een SKB-A opleiding is 3 tot 5 maanden. Dit hangt onder andere af van:

 • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
 • Omvang opleiding: Des te omvangrijker de opleiding, des te meer tijd het in beslag neemt
 • Bijwonen lessen: Hoe snel kan dit ingepland worden

Instituut accreditatie
Een SBK A accreditatie is inclusief Instituut accreditatie. Dit betekent dat u, als u binnen de certificeringsperiode, andere opleidingen of scholingen wilt accrediteren:

 • 30% korting krijgt op elke nieuwe geaccrediteerde scholing
 • Minder documenten hoeft aan te leveren

Eisen en toetsingscriteria
Voor de SKB A accreditatie gelden

Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

 • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
 • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
 • Didactische vaardigheden
 • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB A opleiding:                 € 2200,- eenmalig

Hertoetsing accreditatie SKB A opleiding:          € 1300,- eenmalig

Registratiekosten SKB A opleiding                       €  240,- jaarlijks

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject:    Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.