SKB-F

SKB-F

Bij- en nascholing 0,5 tot 1 dag; 3 tot 8 uur​

Het accreditatieproces van een SKB-F scholing verloopt als volgt:

Aanvragen van accreditatie

1 Maak een account aan* en log in    * Bestaande klanten kunnen meteen inloggen
2 Meld uw scholingsinstituut aan
3 Vraag een accreditatie aan op uw persoonlijke pagina.

 • Vul de basisgegevens van uw scholing in
 • Download het aanvraagformulier en vul dit in
 • Stuur het aanvraagformulier met bijlagen per mail naar info@stichtingskb.nl

De SKB zal uw aanvraag beoordelen en kijken of de informatie compleet is. Als de aanvraag volledig is, ontvangt u een factuur. Zodra deze factuur is voldaan, kan de accreditatiebeoordeling starten.

Het accreditatieonderzoek

4 De SKB beoordeelt of uw aanvraag (kwalitatief gezien) aan de eisen voldoet. Het kan zijn we verbeterpunten benoemen, of dat we extra informatie nodig hebben.

Accreditatie & registratie

5 Bij een positieve beoordeling ontvangt u het SKB certificaat. Uw scholing wordt opgenomen in het SKB certificeringsregister. Uw scholing is formeel gecertificeerd.

Als de beoordeling niet positief is, krijgt u de mogelijkheid om de genoemde verbeterpunten op te pakken.

Herregistratie
Het certificaat is twee jaar geldig. Ruim voor de einddatum van het certificaat nemen we contact met u op om, indien gewenst, een herregistratie in te plannen. Hertoetsing vindt plaats in dezelfde categorie als de vorige/ eerste aanvraag. Kleine wijzigingen als nieuwe docenten, verandering van naam scholing, aanpassing literatuur e.d. is toegestaan. Bij overname van het scholingsinstituut of verandering van directie is na overleg met bestuur van de SKB hertoetsing mogelijk.

Accreditatietijd
De accreditatietijd van een SKB-F scholing is 2 weken tot 1 maand. Dit hangt onder andere af van

 • De aanvraag: Hoe snel is alle informatie compleet en akkoord
 • Omvang scholing: Des te omvangrijker de scholing, des te meer tijd het in beslag neemt

Eisen en toetsingscriteria
Voor SKB F accreditaties gelden de volgende eisen:

 • De bij- of nascholing (van 3-4 uur per dagdeel) is van belang voor de Beroepsuitoefening
 • De scholing is minimaal op hbo-niveau, bij voorkeur hbo + niveau
 • De scholing wordt gegeven op een geschikte locatie
 • Indien lezingen /voordracht: Er is een duidelijk programma en een hand-out
 • Indien lezingen /voordracht: De deelnemer krijgt een deelnamebewijs na afloop
 • Indien workshop: Er is een duidelijk programma en:
  • Een duidelijke literatuurlijst met gebruikte en aanbevolen literatuur
  • Een reader (deze bestaat uit ongeveer 15 pagina’s of meer, en bevat relevante informatie.
  • Zowel theoretische als praktische aspecten komen aan bod
 • Indien workshop: De deelnemer krijgt na afloop een deelname-certificaat op naam

Bij een positieve beoordeling wordt de scholing geregistreerd op de SKB website. Zo kunnen opleidingsaanbieders kijken of er elders een soortgelijk aanbod is. Ook kunnen deelnemers en beroepsorganisaties zien of de scholingsactiviteit gecertificeerd is en welke eisen daaraan verbonden zijn. Tot slot kunnen deelnemers zien of er voor hen interessante scholingsactiviteiten zijn en kunnen beroepsorganisaties hun leden hierop attenderen.

SKB F accreditaties worden twee jaar op de website vermeld. Conferenties, congressen, lezingen en symposia 1 jaar.

Eisen docent
Aan de docent* worden aantoonbare eisen gesteld:
* opleider / leertherapeut / supervisor / intervisiebegeleider

 • Minimaal hbo-geschoold en/of hbo werk- en denkniveau
 • Opleiding gevolgd in het betreffende vakgebied
 • Didactische vaardigheden
 • Bij voorkeur zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk en lid van een beroepsorganisatie

Nieuwe accreditatie SKB-F scholing: € 190,- 

Hertoetsingskosten SKB-F: € 130,-

Annuleren tijdens lopend accreditatietraject: Opleidingsaanbieder ontvangt een terugbetaling op nacalculatie met een maximum van 75% van de oorspronkelijke factuur.

Als de opleidingsaanbieder in het bezit is van een geldige SKB-A certificering wordt een korting verleend van 15% op de kosten van volgende accreditatieaanvragen voor bij- of nascholingen.