Welkom op de website van

 STICHTING KEURMERK BEROEPSSCHOLINGEN (SKB)
voor de Psycho-sociale en Geestelijke Gezondheidszorg
en vanaf 1 juni 2012 voor de gehele Complementaire Gezondheidszorg

De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van Opleidingen
en bij- en nascholingstrajecten op post- hbo-niveau.

De SKB verleent op basis van objectieve toetsing de gecertificeerde opleidingen
en scholingen een Kwaliteitskeurmerk.

Het SKB-Keurmerk biedt tevens een garantie aan studenten dat zij zich via de gecertificeerde
opleidingen en bij- of nascholingen gedegen kwalificeren voor het beroepenveld.

Verder biedt het afgestudeerden van ‘gespecialiseerde (vervolg)beroepsopleidingen’ voor therapeuten (zie de certificeringsvereisten van SKB-A)  de mogelijkheid om zich aan te melden bij de beroepsverenigingen die het SKB-Keurmerk hebben erkend, onder voorbehoud van de toelatingsvereisten van de betreffende beroepsverenigingen.

SKB is een Stichting zonder winstoogmerk.

ATTENTIE: De SKB is volop in ontwikkeling qua kwaliteitsverbetering rondom accreditaties. Rond 1 augustus 2016 komt de SKB uit met een nieuwe website en aanpassingen in de accreditaties. De webpagina's "Gecertificeerd" en "Scholingsaanbieders" op deze website is tot het moment van uitkomen van de nieuwe website van de SKB up to date.

Hoe werkt het aanvragen van een certificering?

1) U wilt certificering aanvragen voor een opleiding  of  een bij- of nascholing die u aanbiedt*.

2) Via overzicht website kunt u alle pagina’s bekijken die voor u van belang zijn.

3) Print het door u gewenste aanvraagformulier uit, vul het in en stuur het per email met de benodigde informatie naar
info@stichtingskb.nl.  Via dit email adres kunt u ook de formulieren aanvragen  als tekstdocument.

4) Als wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen sturen wij u (per e-mail) een bevestiging en een factuur voor de kosten van de accreditatie, welke vooraf betaald dient te worden. (Hierna vindt een ‘screening’ plaats om te zien of de ingediende aanvraag voldoende mogelijkheid biedt voor een positieve accreditatie. De kosten van de ‘screening’ zijn 25% van de accreditatiekosten.)

5) Na een positieve screening wordt de accreditatie door 1 of 2 leden van de accreditatie-commissie uitgevoerd. U ontvangt daarvan een ‘Bevindingenverslag’. (Bij een negatieve screening of accreditatie ontvangt u een verantwoording daarvan en eventuele aanbevelingen. Als, op basis van een negatieve screening, de accreditatie niet wordt voortgezet ontvangt u 75% van uw betaling terug.) 

6)  Bij een positieve accreditatie wordt uw scholingsactiviteit, in overleg met u, opgenomen in het SKB-register op de website (zie: gecertificeerd) en ontvangt u een SKB-certificaat. (Voor de ‘registratie’, gedurende de looptijd van de certificering, betaalt u voor de uitgebreidere scholingen een vergoeding. Zie: kosten.)  

Voor verdere informatie of toelichting mail naar: info@stichtingskb.nl .

*Neemt u deel aan een opleiding of bij- of nascholing:
vraag de aanbieder om zich bij de SKB te laten certificeren en registreren!

SKB
Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Complementaire Gezondheidszorg

ONAFHANKELIJKE KWALITEITSTOETSING OP HET HOOGSTE NIVEAU

www.stichtingskb.nl